thay mặt kính iphone 6 | thay màn hình xiaomi mi 5 | thay màn hình redmi note 3 | thay màn hình xiaomi mi max

Shodan and Nidan

Suigetsukan Aikido Requirements                  2010

Shodan

Cumulative

Ability to Teach

Kihon Waza

Three versions of any previous Kihon Waza

Combinations

  1. Shomen Uchi Advanced

Shihonage + Kotegaeshi + Ikajo, Yonkajo, Sankajo + Tai Otoshi

  1. One Jokyu combination from any previous rank

Freestyle

Katate Mochi

Tsuki

Shomen Uchi

Yokomen Uchi

Jo

Random Attack

Nidan

Cumulative

Ability to Lead Class

Kihon Waza (one version)

Yama Arashi, Futaridori

Combinations

  1. Kaeshi Waza
  2. Two Jokyu combinations from any previous rank

Bo Waza

Kihon

Freestyle

Two Attackers


Pornhub Porno - Redtube Porno - Anal Porno